Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

"Gaudeamus " w Radzyniu
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-10-23 19:15:28

Słuchacze radzyńskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 23 października 2009 r. zainaugurowali rok akademicki 2009/2010. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radzyniu Podlaskim. Rozpoczął ją hymn „Gaudeamus”, który zaśpiewał chór „Wrzos”.

Foto: B. Sozoniuk
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Otwiera ją kerownik Filii LUTW pan Dariusz Gałan. Z tyłu chór "Wrzos".

Następnie kierownik Filii LUTW pan Dariusz Gałan powitał gości oraz słuchaczy radzyńskiego uniwersytetu.

Gośćmi uroczystości byli m.in.: Mariusz Skoczylas - Wicestarosta Radzyński, który studentom-seniorom złożył najlepsze życzenia i wiązankę kwiatów oraz Jacek Piekutowski - Przewodniczący Rady Miasta.

Inauguracyjny wykład pt. „Idea wolontariatu dorosłych wyzwaniem dla współczesnego świata” wygłosiła Małgorzata Stanowska - kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość zakończyły występy uczniów PSM I st. im. K. Lipińskiego oraz koncert chóru „Wrzos” pod kierownictwem Teresy Szczepaniuk.

Filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzyniu Podlaskim rozpoczęła tym samym już piąty rok swojej działalności.

W roku akademickim 2009/2010 zaplanowano 18 wykładów ogólnych oraz grę miejską, którą poprowadzi Jakub Jakubowski z Radzyńskiego Stowarzyszenia dla Kultury „Stuk-Puk”.
Ze „Stuk-Puk” Uniwersytet współpracuje już od wiosny tego roku, jest partnerem projektu „Dziadki dziatkom – Pamiętnik ze starego Radzynia”. Więcej o tym projekcie na stronie STU-PUK.

Pierwszy wykład pt. „Syndrom pustego gniazda” wygłosi 29 października Agnieszka Wróblewska. Ten wykład oraz 3 inne sfinansuje Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Radzyńską filię Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie założono 16 czerwca 2005 r. (spotkanie założycielskie odbyło się 27.04.2005 r.) Liczyła ona wówczas 15 członków. Obecnie jest ich około sześćdziesięciu.
Członkiem tej społeczności uniwersyteckiej może być każdy pełnoletni obywatel RP, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do niej, opłaci wpisowe (5zł) i będzie opłacał składki członkowskie (30 zł za semestr).

Siedziba Filii LUTW znajduje się w Radzyńskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 4, tel. 83 352 7314.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=250
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:58. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1