Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Radzyńscy stypendyści
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-11-05 10:38:22

Klaudia Zwierzchowska z I LO w Radzyniu Podlaskim jako jedyna w gronie 43 stypendystów z 5 powiatów północnej Lubelszczyzny została nagrodzona dwoma stypendiami: Premiera i Ministra Edukacji Narodowej.

Foto: Tadeusz Pietras
Klaudia Zwierzchowska i jej mama przyjmują dyplom i list gratulacyjny z rąk wicewojewody Henryki Strojnowskiej.

Oprócz Klaudii Zwierzchowskiej stypendia Ministra Edukacji Narodowej, które są przyznawane uczniom wybitnym, min. laureatom olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim otrzymało jeszcze 3 uczniów. Klaudia jest laureatką olimpiady filozoficznej (opiekun Renata Kwasek).

Dyplomami prezesa Rady Ministrów zostało wyróżnionych 43 uczniów, wśród nich: Magdalena Bogusz z Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Anna Nowacka - klasa II Techikum i Katarzyna Parafian – klasa II II LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.
Rodzice stypendystów otrzymali listy gratulacyjne.

Dyplomy i listy wręczali: wicewojewoda Henryka Strojnowska oraz Stanisław Romanowski, kierownik delegatury LUW w Białej Podlaskiej. W uroczystości, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie, uczestniczyli także rodzice i nauczyciele sypendystów, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów. Na zakończenie uroczystości z programem artystycznym wystąpił młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy".

W roku szkolnym 2009/2010 w województwie lubelskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 264 uczniów, a za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 stypendiami Ministra Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 17 uczniów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła sie 4.11.2009 r w Auli ZSZ nr w Białej Podlaskiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Premiera przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium ministra edukacji narodowej może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=256
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:07. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1