Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Jak ustrzec się grypy
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-11-20 12:36:55

W czwartek 19 listopada 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim odbyła się narada dotycząca działań prewencyjnych wykorzystanych w profilaktyce grypy i postępowania w przypadku wystąpienia zachorowania.

Foto: B. Sozoniuk
Uczestnicy narady dotyczącej działań prewencyjnych wykorzystanych w profilaktyce grypy.

Inicjatorem spotkania był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu pan Mirosław Starzyński, zaś gospodarzem – starosta radzyński Jerzy Kułak. W naradzie uczestniczyli wszyscy dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest powiat radzyński.

W przystępnym referacie Mirosław Starzyński przedstawił charakterystykę wirusa grypy, zagrożenia wynikające z pojawienia się jej nowego typu A/H1N1 oraz omówił zalecane działania profilaktyczne. Obecność na zebraniu przedstawicieli placówek oświatowych wynika z faktu, że dzieci i młodzież znajdują się w grupie ryzyka gdy chodzi o wirus A/H1N1, zwany też grypą świńską, nową albo meksykańską. Na terenie naszego powiatu nie zanotowano dotąd żadnego wypadku zachorowania.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani m.in. do zorganizowania szkoleń informacyjnych z zakresu szerzenia się grypy skierowanych do uczniów i ich rodziców, zachęcania do szczepień ochronnych i wzmożonej dbałości o higienę, izolowania osób chorych i monitorowania absencji w czasie zajęć.

Poziom tej ostatniej wskazuje, że w chwili obecnej mamy do czynienia z okresem przedepidemicznym. Oznacza to, że podjęte działania profilaktyczne mogą odsunąć w czasie a nawet ograniczyć rozmiary epidemii grypy.

Opr. Dominika Leszczyńska

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=264
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:04. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1