Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Dzień Seniora
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-11-24 08:35:54

Tak jak w każdym roku , w miesiącu listopadzie obchodzony jest Dzień Seniora. Seniorzy z powiatu radzyńskiego spotkali się z tej okazji 18 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej pałacu Potockich. Inicjatorem i organizatorem tych obchodów był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Foto: B. Sozoniuk
Odznaczonym Złotą Odznaką PZEiR: Danucie Grochowskiej i Mieczysławowi Fijewskiemu gratuluje prezes Marian Samociuk.

Dzień ten jest okazją, aby ze szczególną uwagą i życzliwością zatrzymać się przy ludziach starszych żyjących wśród nas i ich docenić, mimo słabości fizycznej i psychicznej w wieku starszym . Życie ludzkie przechodzi przez różne fazy. Każda z nich posiada swoją wartość - mówił podczas święta, Marian Samociuk, przewodniczący radzyńskiego PZEiR. Zwrócił się też z apelem do wszystkich osób wrażliwych na potrzeby ludzi starszych o podejmowanie konkretnych działań , które przyniosą pomoc i radość ludziom o niskich dochodach.

Takie działania podjął sam Związek. Jego przedstawiciele nawiązali kontakt z Caritasem Siedlce, od którego otrzymuje artykuły spożywcze. Dzięki Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Mirosławowi Kułakowi, który użycza samochodu, artykuły te są dostarczane do biura, gdzie rozdawane są najbardziej potrzebującym osobom, z terenu miasta oraz powiatu. jest to jedna z ostatnich inicjatyw. te codzienne to praca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chóry, koła recytatorskie, przedstawienia teatralne, akcje społeczne.

Przewodniczący korzystając z okazji podziękował zaproszonym gościom, przedstawicielom władz samorządowym powiatu, miasta i gminy za to, że zawsze przy podejmowaniu nowych form działania, można na nich liczyć.

Obecni na spotkani wicestarosta Mariusz Skoczylas oraz burmistrz Witold Kowalczyk na ręce Pań złożyli kwiaty, wyrażając przy tym uznanie i podziw dla radzyńskich seniorów, za ich aktywność, kreatywność i umiejętność czynienia życia radośniejszym i piękniejszym.

 

Podczas obchodów Dnia Seniora Złotą Odznaką PZEiR zostali odznaczeni: Danuta Grochowska, skarbnik Zarządu Rejonowego oraz Mieczysław Fijewski, sekretarz. Statuetką dla Przyjaciela nadaną przez Zarząd Okręgowy w Lublinie PZEiR otrzymali: Jan Brożek, prezes GFN oraz Mirosław Kułak prezes PUK.

Radzyńską galę Seniorów zakończył koncert laureatów wielu przeglądów oraz konkursów, Chór Wrzos oraz Chór Radzyniacy.

Opr. Monika Mackiewicz

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=265
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:51. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1