Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Będą pieniądze na przebudowę dróg
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-03 12:02:33

W dniu 27 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę wniosków do dofinansowania w 2010 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Pod pozycją nr 7 znajduje się wniosek Powiatu Radzyńskiego dotyczący "Przebudowy drogi powiatowej nr 1218L odcinek Osowno - Borki od km 0+000(12+789) do km 1+460 (14+249) o długości 1460,00 m". Wartość projektu to kwota prawie 1,24 mln zł. Wnioskowana kwota dotacji to 618,3 tys. zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Borki.

Wśród inwestycji gminnych wybranych do dofinansowania znalazły się:

W ramach tego programu w województwie lubelskim zostanie przebudowanych lub wyremontowanych 18 dróg powiatowych i 50 gminnych, na które przeznaczono kwotę ok. 66 mln zł

O projekcie pisaliśmy również w artykule "Przebudowa Dróg Lokalnych" »

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=269
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:40. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1