Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-04 15:24:22

W piątek 4 grudnia w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim odbył się etap powiatowy „Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”.

Foto: Bogdan Sozoniuk
Uczestnicy konkursu ze Starostą Radzyńskim Jerzym Kułakiem, jurorami oraz bardzo gościnnym gospodarzem konkursu - Dyrektorem I LO, Tadeuszem Pietrasem.

Jego organizatorami są: Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, zaś współorganizatorem na szczeblu szkolnym i powiatowym - Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

W Konkursie udział wzięło 11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych: Kamil Kap, Olga Markowska i Magdalena Sienicka z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim; Aleksandra Szkurłat, Andrzej Waszczuk i Paweł Protasiuk z II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Radzyniu Podlaskim; Ewelina Seroka i Sylwia Wiszniewska z Liceum Ogólnokształcącego w ZSS w Komarówce Podlaskiej; oraz Magdalena Bogusz, Renata Cybul i Ewelina Cybul z Technikum w ZSR w Woli Osowińskiej.

Na potrzeby eliminacji powiatowych Starosta Radzyński powołał Komisję w składzie: przewodnicząca Eugenia Sak, inspektor  w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz członkowie Agnieszka Gątarczyk, Krzysztof Burczaniuk, Ewa Skrzypczak i Ewa Stankiewicz.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się cztery osoby: Olga Markowska (I miejsce - 19 pkt.), Magdalena Sienicka (II miejsce - 18 pkt.), Kamil Kap (III miejsce - 17 pkt.) - uczniowie I LO w Radzyniu Podlaskim i Aleksandra Szkurłat (IV miejsce - 15 pkt.) - II LO w Radzyniu Podlaskim.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali z rąk Starosty Radzyńskiego Jerzego Kułaka dyplomy i upominki, zaś czwórka laureatów - dodatkowe nagrody rzeczowe. Ich fundatorem jest Powiat Radzyński.

Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki - 5 marca 2010 r. odbędzie się wojewódzki etap Konkursu.

Opr. Dominika Leszczyńska

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=272
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1