Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Przedszkole specjalne - pełnomocnictwo dla dyrektora SOS-W
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-10 09:09:15

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2009 roku podjął uchwałę Nr 105/2009 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego.

Zgodnie z zapisem tej uchwały:

§ 1

  1. Powierza się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem, który ma stanowić siedzibę przedszkola specjalnego, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego.
  2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują również: 
    • podpisanie w imieniu Zarządu Powiatu umów z wybranymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcami, 
    • nadzór i rozliczenie końcowe przeprowadzonych postępowań.

§ 2
Oświadczenia woli w zakresie czynności określonych w § 1 ust. 2 uchwały dokonywać będzie Pani Antonina Haponiuk dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=273
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:06. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1