Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

W obronie pacjentów i szpitali
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-17 18:54:19

W najbliższych dniach starostowie i prezydencji miast na prawach powiatu przeprowadzą akcję protestacyjną w Warszawie przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. Stop dla ograniczania dostępności do świadczeń medycznych! Stop dla lekceważenia dorobku samorządów terytorialnych, dyrekcji i pracowników szpitali powiatowych

 Mimo wielu prób przekonywania Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do konieczności zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, a w szczególności wypłacania tzw. nadwykonań za lata 2008 i 2009 oraz zasad kontraktowania na rok 2010 - rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną.

Szpitale powiatowe odgrywają niezwykle istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, a od sprawności ich działania zależy zdrowie i życie mieszkańców.

Tymczasem, do dnia dzisiejszego w niemal wszystkich województwach nie wypłaca się wynagrodzenia za świadczenia ponadlimitowe z zakresu lecznictwa zamkniętego.

Nie zatwierdzono również Planu finansowego NFZ na rok 2010, a projekty rozpatrywane w ostatnich dniach przez sejmową Komisję Zdrowia przewidują znaczne obniżenie nakładów na szpitale (przy jednoczesnym znaczącym wzroście w innych świadczeniach).

Nie akceptujemy tego typu działań, które spowodować mogą ograniczanie dostępu ubezpieczonym do świadczeń medycznych oraz pogarszanie się sytuacji finansowej szpitali (co może zniweczyć wieloletni proces wdrażania w nich działań restrukturyzacyjnych i stabilizujących sytuację ekonomiczną).

Pierwsze kroki jakie podejmujemy to:

Jako osoby reprezentujące lokalne wspólnoty mieszkańców i podmioty publiczne z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do ciążących na nas obowiązków, w tym także te dotyczących ochrony zdrowia.

Dlatego z ogromną determinacją walczyć będziemy o interes pacjentów, którzy nie mogą stać się ofiarą nieprawidłowości w funkcjonowania systemy ochrony zdrowia.

Czytaj "Stanowisko Konwentów Powiatów Województw Polski Wschodniej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych na 2010 r."

Źródło: Pismo Związku Powiatów Polskich  z dnia 10 grudnia 2009 r.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=275
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:27. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1