Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarcie MCK i PPP w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-18 14:00:38

11 grudnia 2009 r. zainaugurowały swoją działalność nowe jednostki OHP w Radzyniu Podlaskim – Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy. Mają one swoją siedzibę w budynku w centrum Radzynia przy ul. Armii Krajowej 2.

Foto: B. Sozoniuk
Przecięcia wstęgi dokona Jerzy Kułak, Starosta Radzyński.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. poseł Tadeusz Sławecki, Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Starosta Radzyński Jerzy Kułak, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Witold Kowalczyk, Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim Anna Ilczuk, dyrektor OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim Mariusz Wójtowicz, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak, który prowadził uroczystość, Duszpasterz Lubelskiej WK ks. Marian Duma, który nowo otwarty obiekt poświecił.

Symbolicznego otwarcia - przecięcia wstęgi dokonali: Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Starosta Radzyński Jerzy Kułak i Burmistrza Radzynia Witold Kowalczyk.

Założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, który Ochotnicze Hufce Pracy realizują w okresie od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., przedstawiła Anna Zielińska. Projekt ten współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OHP jako realizator usług rynku pracy

W ramach projektu zostanie utworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Karier (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co przyczyni się do zwiększenia dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Działaniami projektu zostanie objęta młodzież w wieku 15-25 lat, bezrobotna i nieaktywna zawodowo.

Ze wsparcia skorzystają bezrobotni lub poszukujący pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach, wymagający wsparcia na rynku pracy.

Pomoc uzyskają także uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, zaniedbana wychowawczo, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Młodzieżowe Centra Kariery oraz Punkty Pośrednictwa Pracy powstają na bazie porozumień podpisanych z lokalnymi samorządami.

W ramach współpracy oraz ze względu na potrzeby społeczne, wynikające z analizy lokalnego rynku pracy i edukacji, władze samorządowe udostępniają OHP nieodpłatnie lokale na prowadzenie usług.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=276
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:13. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1