Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

KRYTA PŁYWALNIA na 1 miejscu listy rankingowej
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-22 14:15:04

Projekt złożony przez Miasto Radzyń Podlaski pt. "Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁYWALNIA" o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013 jest na 1 miejscu listy rankingowej ocenionych merytorycznie wniosków.

Radzyński wniosek otrzymał 100,00 procent punktów. Następnym etapem oceny jest ocena strategiczna projektu.

Wartość całkowita projektu - 17 080 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania - 13 664 000,00 zł. Partnerem Miasta Radzyń Podlaski jest Powiat Radzyński.

Na 7 miejscu listy rankingowej jet projekt Gminy Radzyń Podlaski pt. "Poprawa bazy dydaktyczno-sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski" - wartość projektu - 910 939,92 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 597 337,64 zł. 

19 miejsce na liście zajmuje projekt Gminy Kąkolewnica Wschodnia pt. "Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Gminie Kąkolewnica Wschodnia" - wartość - 5 713 015,99 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania - 4 570 412,79zł.

Pełna lista wniosków ocenionych merytorycznie - Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=278
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:21. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1