Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Gratulacje dla twórców filmu-pamiętnika
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-23 15:07:31

Serdecznie gratulacje znakomitego pomysłu na pokazanie historii miejsc i ludzi w formie pionierskiego filmu - pamiętnika „Dziadki dziatkom. Pamiętnik ze Starego Radzynia” złożył Starosta Radzyński Jerzy Kułak prezesom Radzyńskiego Stowarzyszenia Dla Kultury „Stuk-Puk” na spotkaniu w dniu 23 grudnia 2009 r.

Foto: 
List gratulacyjny Starosty Radzyńskiego Jerzego Kułaka dla Radzyńskiego Stowarzyszenia Dla Kultury "Stuk-Puk".

W liście gratulacyjnym, który Starosta Jerzy Kułak wręczył Arkadiuszowi Kulpie i Jakubowi Jakubowskiemu, czytamy m.in.: „Proces powstawania filmu wytworzył jakże ważne relacje pomiędzy dwiema grupami wiekowymi - seniorami i młodzieżą. Wierzę, że zapoczątkował w naszej społeczności dzieło odtwarzania historii poprzez gromadzenie wspomnień.

Radzyńskim animatorom kultury zrzeszonym w „Stuk-Puk” Starosta również życzył „kreacji innych, równie wartościowych projektów oraz satysfakcji z ich realizacji”.

Premiera filmu „Dziadki dziatkom - Pamiętnik ze starego Radzynia” odbyła się 18 grudnia 2009 r. przy zapełnionej publicznoswścią sali kina „Oranżeria”.

Projekt został zrealizowany przez Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury „Stuk-Puk” wspólnie z Radzyńską Filią Lubelskiego UTW, przy wsparciu finansowym Miasta Radzyń Podlaski, Powiatu Radzyńskiego i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=279
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:12. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1