Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-01-28 13:16:18

Starosta Radzyński ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Nabór na to stanowisko urzędnicze prowadzony jest w związku z aplikowaniem przez Powiat Radzyński projektu pt. "Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski - opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru" o dofinansowanie w ramach RPO WL, Priorytet VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki.

Pracownikowi, na czas realizacji Projektu, będą powierzone zadania koordynatora projektu oraz pracownika punktu informacji turystyczno-kulturowej, który powstanie w pałacu Potockich.

Termin składania ofert upływa 09.02.2010 r. o godzinie 9:00.

Pełna informacja dostępna jest w ogłoszeniu o naborze, które wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego (parter budynku przy Pl. I. Potockiego 1) oraz opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=286
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:11. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1