Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Przekaż 1% podatku dla OPP
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-02-01 09:05:51

Każdy podatnik może przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wskazując ją w rocznym zeznaniu podatkowym.
Najeży tylko wypełnić odpowiednie rubryki - blok zatytułowany „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie.

Wyboru OPP należy dokonać z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i zamieszczonego na stronie internetowej BIP: www.mpips.gov.pl lub www.pozytek.gov.pl.

Na terenie Powiatu Radzyńskiego działają 4 organizacje o statusie OPP, którym można przekazać 1% podatku. Ich wykaz jest umieszczony na naszej stronie internetowej - „NGO - Organizacje pozarządowe”.

W związku z kampanią dotycząca przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Departament Pożytku Publicznego informuje, że Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę pod tytułem "Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?". POBIERZ BROSZURĘ ».

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=287
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:08. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1