Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Będzie lądowisko dla helikopterów
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-02-16 09:28:47

Minister Zdrowia, po przeprowadzonej ocenie merytorycznej projektów, 2 lutego 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego przez radzyński szpital o dofinansowaniu z EFRR w wysokości ponad jednego miliona stu tysięcy zł.

Foto: 
Helikopter przy radzyńskim szpitalu.

Radzyński projekt pn. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez doposażenie SOR i budowę lądowiska w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim” przewiduje zakup brakującego lub wyeksploatowanego sprzętu medycznego dla SOR oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim.

Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego”. Okres realizacji: do 31.11.2010 r.

Radzyński SP ZOZ w okresie 2009 – 2012 będzie realizował 5 projektów o wartości 16 893 612,54 zł, oczekiwana kwota dofinansowania 14 359 567,06 zł. M.in.:

Aktualnie Powiat Radzyński realizuje w radzyński szpital projekt PL 0484 "Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc”.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=289
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:09. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1