Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zabytki budownictwa przemysłowego w powiecie radzyńskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-03-08 13:40:58

Na rynku księgarskim ukazał się właśnie kolejny zeszyt „Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce”, który ewidencjonuje obiekty znajdujące się na terenie naszego powiatu. Autorem publikacji jest Piotr Czepas.

Foto: 
Piotr Czepas, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, T. VII województwo lubelskie, z. 2 powiat radzyński, Łódź-Warszawa 2009, 96 s., il., tłum. na jęz. angielski, oprawa miękka, nakład 500 egz.

Katalog powstał pod opieką Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, w oparciu o badania terenowe i kwerendy archiwalne przeprowadzone w latach 2005-2006. Podczas prac inwentaryzacyjnych autor korzystał m.in. z pomocy technicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu.

W powstałym wydawnictwie znajdziemy informacje nt. istniejących obiektów i urządzeń przemysłowych w następujących miejscowościach: Bedlno, Bezwola, Biała, Bojanówka, Borki, Branica Suchowolska, Brzostówiec, Brzozowica Duża, Brzozowy Kąt, Czemierniki, Jurki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Krasew, Lipniaki, Lisiowólka, Nowiny, Olszewnica, Osowno, Ostrówki, Paskudy, Radzyń Podlaski, Sobole, Stara Wieś, Suchowola, Tchórzew, Wohyń, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wygnanów.

Oprócz szczegółowych opisów, w książce znajdziemy komentarz dotyczący drobnej produkcji przemysłowej w powiecie radzyńskim, bibliografię, indeks oraz część ilustracyjną (współczesne i archiwalne fotografie, mapki, plany). Wydawca zadbał też o przekład na język angielski.

Publikacja zasługuje, aby znaleźć się w księgozbiorach szkół i bibliotek, jak też w biblioteczkach domowych. Dokumentuje część naszego dziedzictwa.

Opr. D. Leszczyńska

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=292
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:20. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1