Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Na sesji Rady Powiatu o przedsięwzięciach z udziałem środków pozabudżetowych
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-03-08 13:52:04

XXX Sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbyła się 4 marca 2010 r . Tematami obrad była informacja o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach z udziałem środków pozabudżetowych oraz sprawozdania z działalności za 2009 rok: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.

Foto: 
W 2010 roku Samorząd Powiatu Radzyńskiego (i jego jednostki organizacyjne) zaangażowany jest w realizację 22 projektów (w tym 2 projekty na etapie wnioskowania).

Po dyskusji nad porządkiem obrad i jego przyjęciu oraz interpelacjach i zapytaniach, Radni przyjęli informacje o pracy Zarządu Powiatu oraz sprawozdania z działalności za 2009 rok: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.

W kolejnym punkcie obrad Radni wysłuchali informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach z udziałem środków pozabudżetowych:

W 2010 roku Samorząd Powiatu Radzyńskiego (i jego jednostki organizacyjne) zaangażowany jest w realizację 22 projektów (w tym 2 projekty na etapie wnioskowania).

Spośród nich:

Projekty realizowane są z zakresu:

Łączna ich wartość wynosi 93 872 849,15 zł, kwota dofinansowania - 71 541 516,12 zł, a wkład własny - 15 468 370,56 zł oraz wkład niepieniężny przy projektach dofinansowywanych z PO Kapitał Ludzki.

Więcej informacji w materiale prezentowanym na Sesji (opracowanie: Wydział Spraw Społecznych) - plik .pdf (3,4 MB)

Następnie Radni w zgodnym głosowaniu, podjęli uchwały w sprawach:

  1. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim. Uchwała Nr XXX/206/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. Uchwała Nr XXX/207/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na okres trzech lat, kolejnej umowy najmu, powierzchni zlokalizowanej w budynku głównym Szpitala oraz w budynku Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wisznickiej 111. Uchwała Nr XXX/208/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  4. utworzenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli Osowińskiej, włączenia w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz nadania pierwszego statutu. Uchwała Nr XXX/209/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  5. utworzenia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli Osowińskiej, włączenia w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz nadania pierwszego statutu. Uchwała Nr XXX/210/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  6. głównych kierunków pracy Rady Powiatu na rok 2010 Uchwała Nr XXX/211/2010 przyjęto 17 głosami ,,za” przy 1 wstrzymującym się
  7. zapewnienia w budżecie Powiatu na 2011 rok środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pod nazwą ,,budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ,,Adamki” w miejscowości Biała gmina Radzyń Podlaski realizowanej przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego. Uchwała Nr XXX/212/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  8. zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2010 rok. Uchwała Nr XXX/213/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”
  9. powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej. Uchwała Nr XXX/214/2010 przyjęto jednogłośnie 18 głosami ,,za”. Został nim radny Szczepan Niebrzegowski.

Przeczytaj o aktualnie realizowanych 22 projektach z udziałem środków pozabudżetowych » plik .pdf

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=293
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 07:28. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1