Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs - sport
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-05-07 21:28:00

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 r. podjął uchwałę Nr 61/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim przeznacza środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).

Zasady i tryb określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=307
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:42. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1