Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Jerzy Kułak nie jest już starostą radzyńskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-05-11 21:34:10

Po prawie trzech kadencjach nieprzerwanego sprawowania urzędu starosty radzyńskiego, w dniu 5 maja 2010 r. Jerzy Kułak złożył na ręce Marka Wołosowicza, Przewodniczącego Rady Powiatu, rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Powodem tej decyzji jest objęcie przez Jerzego Kułaka stanowiska Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzynia Podlaskiego.

Podczas sesji w dniu 11 czerwca 2010 r. radni Powiatu Radzyńskiego przyjęli rezygnację Jerzego Kułaka z funkcji starosty oraz, zgodnie z obowiązującym prawem, rezygnację Zarządu Powiatu.

Do czasu wyboru nowego starosty  i nowego Zarządu obowiązki pełnić będzie nadal Jerzy Kułak i dotychczasowy Zarząd.
Termin sesji, na której powołany zostanie nowy starosta i Zarząd Powiatu ustalono na 21 czerwca 2010 r.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=308
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 07:28. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1