Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarcie hali sportowej przy I LO
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-11-14 13:37:19

W dniu 9 listopada 2010 r. , po roku budowy, uroczyście otwarto halę sportową przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.
Całkowita wartość projektu: 3025308,02 zł. Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - otrzymana kwota dofinansowania: 850 000 zł.

Foto: P. Matysiak
Wstęgę przecinają, od lewej: Renata Wierzchowska, nauczyciel wychowania fizycznego I LO, Rudolf Probst – emerytowany nauczyciel, dyrektor LO w latach 1959 - 1963, Jerzy Kułak, Lucjan Kotwica, Tadeusz Sławecki, Sławomir Sosnowski, ks. kanonik Jan Czapski i przedstawicielka samorządu uczniowskiego.

Uroczystość otwarcia odbyła się z udziałem władz samorządowych Województwa Lubelskiego, Powiatu Radzyńskiego, Miasta Radzyń Podlaski i gmin z terenu powiatu, posłów na Sejm RP: J. Rębka, T. Sławeckiego i S. Żmijana, księży radzyńskich parafii na czele z dziekanem ks. kanonikiem Janem Czapskim, przedstawicieli wykonawcy oraz licznie zgromadzonej społeczności szkolnej.

Otwarcie, było dobrą okazją do podziękowania tym osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania hali. Starosta Radzyński, Lucjan Kotwica wyraził podziękowanie oraz wręczył okolicznościowe adresy panom: Jerzemu Kułakowi – radnemu Rady Powiatu i byłemu Staroście, Sławomirowi Sosnowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego, Tadeuszowi Sławeckiemu – Posłowi na Sejm RP oraz Tadeuszowi Pietrasowi - dyrektorowi I LO.

Historię budowy hali zaprezentował Dyrektor szkoły Tadeusz Pietras.
Po przemówieniach gości, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie hali, którego dokonali ks. kanonik Jan Czapski wraz z przybyłymi na uroczystość księżmi z trzech radzyńskich parafii.
Następnie delegacja uczniów zawiesiła krzyż, który został poświęcony podczas pielgrzymki maturzystów z I LO w Częstochowie.
Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie szkoły zaprezentowali się w części artystyczno-sportowej.

Parametry hali:

Wykonawcą hali było konsorcjum firm składające się z Lidera - Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Wschód” Sp. zo.o. z Lublina oraz Partnera - przedsiębiorstwa „Interbud-Lublin” S.A.

Symboliczne rozpoczęcie budowy miało miejsce 1 września 2009 r., po inauguracji nowego roku szkolnego 2009/2010 w ILO w Radzyniu Podlaskim. Odbiór budynku odbył się w dniu 07.10.2010 r.

Zobacz fotoreportaż: Otwarcie hali przy I LO - autor: P. Matysiak.

O hali można także przeczytać m.in. w artykułach:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=339
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:46. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1