Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Radzyńska Kraina Serdeczności
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-01-10 23:08:09

Taka koncepcja marki turystycznej i kulturowej Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski została przedstawiona uczestnikom trzecich warsztatów turystycznych, które odbyły się 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

Foto: 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji działających w obszarze turystyki i kultury oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu: Lucjan Kotwica, Starosta Radzyński, Mariusz Skoczylas, wicestarosta oraz troje radnych. Od prawej: Z. Pietrzak (Prezes RTM), oraz radni: Z. Goławska i S. Niebrzegowski.

Agenda spotkania obejmowała również prezentację Systemu Identyfikacji Wizualnej, założenia do promocji turystycznej i kulturowej obszaru oraz elementy wdrożenia marki w przestrzeni publicznej.

Przypomnę, że jest to element projektu pn. "Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski - opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru", realizowanego w partnerstwie Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski" w ramach działania 7.1. RPO W.L 2007-2013.
Warsztaty są formą konsultacji społecznych i mają ułatwić opracowanie dokumentu Strategii rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych wraz z Systemem identyfikacji wizualnej i werbalnej tych produktów. Realizacja zadania właśnie dobiega końca.

Prowadzący spotkanie Hubert Gonera z poznańskiej firmy Landbrand zaprezentował propozycje wiodących produktów turystycznych, ubranych w atrakcyjny - z punktu widzenia turysty - kostium. Kilka słów na ich temat:

Uczestnicy warsztatu zapoznali się też i zgłosili swoje uwagi do propozycji logo identyfikującego nasze przyszłe działania w dziedzinie turystki, jak też do całego systemu symboli i piktogramów, które - po nabyciu praw autorskich - staną się wyróżnikiem radzyńskiej marki.

W oparciu o wypracowane założenia, powstaną w pierwszej kolejności materiały promocyjne w trzech wersjach językowych, audio-przewodnik oraz strona internetowa, na której znaleźć będzie można pełną informację nt. atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej powiatu radzyńskiego.

Na koniec przypomnę, że w pałacu Potockich działa już punkt informacji turystycznej (skrzydło wschodnie, pawilon od strony stawów - wejście od dziedzińca, I piętro). Zapraszam od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać dzwoniąc pod numer 83-352 15 60 lub nadsyłając wiadomość na adres: turystyka@pra.pl

oprac. Dominika Leszczyńska

O „Programie rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski” można również przeczytać w artykułach:

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=357
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:12. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1