Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

IV sesja Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-02-03 10:37:43

W dniu 31.01.2011 r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
Głównymi punktami obrad sesji było przyjęcie budżetu Powiatu na rok 2011 oraz powołanie Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Radni Rady w liczbie 19 osób.

W punkcje interpelacje i zapytania pojawiły się wątki dotyczące spraw związanych ze szpitalem, kontraktem z NFZ. Ponadto Radni pytali o inwestycje drogowe na rok 2011 oraz jak wygląda sytuacja programu usuwania azbestu.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

  1. Uchwała budżetowa na rok 2011 nr IV/14/2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  2. Uchwała nr IV/15/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  3. Uchwała nr IV/16/2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - przyjęto 13 głosami ,,za”, przy głosach 6 ,,wstrzymujących się”,
    W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Tadeusz Skowron (przewodniczący), Mieczysław Wagner (wiceprzewodniczący), Józef Korulczyk (sekretarz), Jerzy Bajda, Zbigniew Makarski, Zbigniew Smółko oraz Henryk Woch.
  4. Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie głównych kierunków pracy Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  5. Uchwała nr IV/18/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  6. Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=361
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:40. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1