Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Duże zainteresowanie agroturystyką
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-03-01 14:57:35

W dniach 22 -23 lutego 2011 r. w Radzyniu Podlaskim został przeprowadzony bezpłatny kurs nt. "Zasad podejmowania i świadczenia usług agroturystycznych”. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy oraz ich rodziny z Powiatu Radzyńskiego. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy gminy Czemierniki.

Foto: 
Wykład Bożenny Wardy.

Organizatorem kursu było Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Partnerami byli : LGD ,,Zapiecek” i BS Radzyń Podlaski. W kursie uczestniczyło 29 osób (zapisało się 34 osoby) z teren gmin: Czemierniki (12 osób), Komarówka Podlaska (3 osoby), Ulan-Majorat (4 osoby), Kąkolewnica (4 osoby), Radzyń Podlaski (5 osób), Miasto Radzyń Podlaski (1 osoba).

Pierwszy dzień kursu obejmował prezentację przygotowaną przez panią Bożennę Wardą – Głównego Specjalistę ds. Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki w ODR w Końskowoli i dotyczył takich zagadnień jak:

  1. Wprowadzenie do turystyki (podstawowe pojęcia w turystyce, rozwój oraz znaczenie turystyki, specyfika zakwaterowania, grupy celowe w turystyce),
  2. Wiejska Baza Noclegowa (specyfikacja Wiejskiej Bazy Noclegowej, zasady urządzania pomieszczeń, kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej),
  3. Uwarunkowania prawno-podatkowe (podatki w agroturystyce, wymogi w świetle ustawy o usługach turystycznych, ubezpieczenia w turystyce),
  4. Marketing usług turystycznych (analiza rynku, kształtowanie ceny, promocji, dystrybucji).

Drugi dzień kursu rozpoczął się wystąpieniem pana Huberta Gonery – Dyrektora Zarządzającego z poznańskiej firmy landbrand, który przedstawił założenia ,,Strategii rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski” oraz zaprezentował markę turystyczną Powiatu Radzyńskiego – Radzyńska Kraina Serdeczności, a także cztery wiodące produkty turystyczne Powiatu Radzyńskiego:

Zobacz prezentację (plik .pdf - 2,5 MB)

Następnie pani Bożenna Warda omówiła programy finansujące przedsięwzięcia turystyczne (PROW 2007-2013, programy regionalne) oraz przedstawiła kalkulacje kosztów i dochodów związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej.

O warunkach ubiegania się o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 – działań: ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ,,małe projekty” mówił pan Jakub Sozoniuk – kierownik biura LGD ,,Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim.

Drugi dzień szkolenia zakończył się wystąpieniem pana Marcina Sarnowskiego – pracownika Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim na temat kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie agroturystyki.

Kurs zakończy wyjazd dydaktyczny do gospodarstw agroturystycznych zorganizowany w maju br.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=366
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:22. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1