Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Radzyńska Kraina Serdeczności
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-03-01 15:24:34

Prezentacja "Strategii rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski" wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej, odbyła się 24 lutego 2011 r. na połączonej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, którą otworzył Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu.

Foto: K. Skubisz
Strategię rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski" wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej prezentuje Hubert Gonera, dyrektor Zarządzający poznańskiej firmy landbrand,

Strategię, która jest rezultatem badań i analiz przeprowadzonych w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r. zaprezentował w sposób ciekawy i wyczerpujący Hubert Gonera, dyrektor Zarządzający poznańskiej firmy landbrand, realizatora dokumentu.

Prezentację wysłuchali przybyli na sesję m.in.: Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Witold Kowalczyk, Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, Wicestarosta Mariusz Skoczylas, Wójtowie Gmin, Radni Powiatu Radzyńskiego i Radni Miasta Radzyń Podlaski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze i inni zaproszeni goście.

Prelegent określił wizję, misję i cele markowych produktów turystycznych. Główną misją wiodących produktów turystycznych jest wydobycie potencjału, który tkwi w naszym powiecie. Ażeby to zrealizować, potrzebna jest spójność działań na rzecz marki głównej, którą jest RADZYŃSKA KRAINA SERDECZNOŚCI. Gwarantem rozpoznawalności naszej nowej marki jest znak (logo), typografia (liternictwo) oraz kod kolorów i fotografii. Hubert Gonera przekonywał, że możliwy jest rozwój turystyki na terenie Powiatu Radzyńskiego, i że można tego dokonać poprzez współpracę lokalnych samorządów, organizacji, instytucji, przedsiębiorców, itp.

Strategia rekomenduje cztery produkty wiodące, które mają pełnić rolę koła zamachowego rozwoju turystyki na naszym terenie. Dają one największe możliwości na uczynienie z Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego miejsca o konkurencyjnej w skali kraju ofercie turystycznej. Są to:

 

 

Na potrzeby sesji firma landbrand wykonała roll-up prezentujący wszystkie cztery produkty turystyczne. Ponadto staraniem Starosty Radzyńskiego powstały pierwsze pilotażowe koszulki i kubek z logiem RADZYŃSKIEJ KRAINY SERDECZNOŚCI oraz znakami uosabiającymi trzy z czterech wykreowanych produktów turystycznych: pałac Potockich, skrzypce i ptak bączek.

Przed nami najtrudniejszy etap – wdrażanie dokumentu Strategii. Jak na zakończenie zauważył Starosta Radzyński, pierwszy krok został już wykonany. W dniach poprzedzających sesję odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu agroturystyki, skierowane do rolników z terenu Powiatu.

Strategia została opracowana w ramach projektu "Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru" Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2. Promocja kultury i turystyki.

Projekt zakłada również utworzenie punktu informacji turystyczno-kulturowej (skrzydło wschodnie Pałacu Potockich) i wyposażenie go w sprzęt komputerowy, wykonanie sesji zdjęciowej powiatu, wydanie folderów promocyjnych w trzech wersjach językowych, publikacji nt. Pałacu Potockich, przewodnika-pamiątki z podróży, opracowanie strony internetowej dotyczącej atrakcji turystycznych powiatu, opracowanie przewodnika typu audio-guide, zakup infokiosku z oprogramowaniem, stworzenie systemu wystawienniczego na potrzeby promocji, itp.

Realizację Programu zakończy impreza promocyjna, study tour dla dziennikarzy, warsztat dla beneficjentów pośrednich projektu oraz konferencja podsumowująca projekt.

Oprac. Katarzyna Skubisz

Zobacz prezentację "Strategii" (plik .pdf - 2,6 MB)

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=367
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:11. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1