Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

II konkurs ofert na kulturę i sport
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-03-21 13:05:45

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Termin składania ofert upływa 11.04.2011r. o godzinie 15.00.

Do pobrania:

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

O dokonanym przez Zarząd Powiatu wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i  turystyki - I konkurs z dnia 9 lutego 2011 r. - można przeczytać w zakładce ngo/konkursy.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=373
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:20. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1