Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

II edycja konkursu - wybór ofert na realizację w zadań w zakresie sportu i turystyki
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-04-16 10:27:48

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził protokół komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz dokonał wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Uchwała Nr 38/11 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie  kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Załącznik do uchwały Nr 38/11 - wybór ofert oraz podmiotów i wysokość udzielonej dotacji.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=378
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:40. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1