Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Jest dotacja na książkę o miejscach pamięci
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-04-20 10:51:32

Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatu Radzyńskiego dot. wydania książki autorstwa Dominiki Leszczyńskiej poświęconej miejscom pamięci na terenie powiatu radzyńskiego. 31 marca została zawarta umowa z wykonawcą – Wydawnictwem Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium".

Operacja z zakresu małych projektów realizowana jest w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość przyznanej pomocy to 17 955,00 zł.

W oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie maszynopis książki pt. "Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim" został uzupełniony o te obiekty, które powstały lub zmieniły swoją formę w okresie od maja 2009 do grudnia 2010 r. (maszynopis liczy w sumie ok. 220 stron). Opracowane zostały również barwne ilustracje (mapy) poszczególnych gmin i miejscowości, na których znalazły się wszystkie opisane w publikacji miejsca. Wykonał je Piotr Kowalczuk.

Operacja polegać będzie na wykonaniu projektu graficznego, przygotowaniu publikacji do druku, a następnie druku w nakładzie 1500 egz. i dostawie gotowych książek do siedziby Starostwa Powiatowego.

Treść opracowania zostanie wykorzystana m.in. do przygotowania folderów promocyjnych, audio-przewodników i strony internetowej (na potrzeby projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”). Ułatwi też przyszłe oznakowanie najciekawszych obiektów w powiecie radzyńskim.

Oprac. Dominika Leszczyńska

Logo PROW na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=380
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:17. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1