Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

"Energetyczni kreatorzy zmian"
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-06-22 11:27:40

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2011 roku w Białej Podlaskiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41.

Honorowy patronat nad seminarium objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego, a także Pan Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski oraz Pan Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania z terenu powiatów bialskiego i radzyńskiego.

Główne cele seminarium są następujące:

W trakcie części warsztatowej uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności związane, m.in. z: tworzeniem koalicji branżowych, zasadami komunikacji w społeczności lokalnej, pokonywaniem barier na drodze do zmiany gospodarczej i planowaniem strategii zarządzania zmianą gospodarczą.

Po zakończeniu seminariów zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą lokalną koncepcję rozwoju wykorzystującą potencjał OZE i poprawiającą EE opracowaną przez lokalne partnerstwa, które zainicjują współpracę w trakcie seminariów.

Spośród lokalnych pomysłów zostaną wybrane najlepsze koncepcje rozwoju zgłoszone przez partnerstwa utworzone na poziomie powiatu. Trzy zwycięskie partnerstwa – laureaci konkursu (po 12 osób z każdego partnerstwa) wezmą udział w 2 krajowych wizytach studialnych związanych z OZE i EE, seminariach rozwijających współpracę w ramach partnerstw, a także opracują powiatowe strategie zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE i poprawy EE. Laureaci konkursu i ich lokalne koncepcje rozwoju będą promowani jako dobre praktyki regionalne na portalu projektu i w trakcie konferencji, która odbędzie się w Lublinie w 2012 roku

Organizacja seminarium jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, ekologiczne materiały promocyjne (teczkę, długopis biodegradowalny, pen drive i smycz) i poczęstunek w trakcie seminarium.

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na nr fax 81 710 19 01 lub adres e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl .
Oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74A, I piętro, 20-094 Lublin podając nazwę projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”.

Pliki do pobrania: program seminarium, formularz zgłoszeniowy, załączniki.

Więcej informacji o projekcie na portalu projektowym www.energetycznikreatorzyzmian.pl .

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Olgą Pliszczyńską - Ekspertem ds. promocji i rekrutacji, tel. 81 710 19 24, e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl .

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=384
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1