Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Ukazał się przewodnik po miejscach pamięci
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-07-28 22:39:25

20 lipca 2011 r. ukazał się drukiem przewodnik pt. „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim” wydany przez Powiat Radzyński, a opracowany - na zlecenie Powiatu – przez Dominikę Leszczyńską. Mapki do przewodnika wykonał Piotr Kowalczuk.

Foto: 
Dominika Leszczyńska „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim”. Radzyń Podlaski 2011. ISBN 978-83-932690-0-6. Projekt, skład, druk i oprawa: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, objętość 290 stron, nakład 1500 egzemplarzy.

Książka „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim” zostanie nieodpłatnie przekazana do wszystkich bibliotek (publicznych i szkolnych) funkcjonujących na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Druk przewodnika został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Logo PROW na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=390
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:48. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1