Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

"Serdeczne inspiracje" - wystawa poplenerowa
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-08-26 22:07:38

W dniu 27 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00, w radzyńskiej Galerii „Oranżeria”, odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej, której towarzyszy katalog. Wystawa potrwa do 30 września br. Zapraszamy!

Foto: 
Zapraszamy na wystawę poplenerową.

Plener malarsko-fotograficzny Radzyń 2011SERDECZNE INSPIRACJE, zorganizowany przez Powiat Radzyński we współpracy z Miastem Radzyń Podlaski oraz Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji odbywał się w Radzyniu Podlaskim w dniach od 20 do 28 lipca 2011 roku

Celem pleneru była promocja marki turystycznej „Radzyńska Kraina Serdeczności” poprzez ukazanie piękna zabytkowej architektury, walorów przyrodniczych, a także bogactwa i różnorodności form kultury naszego regionu. Spotkanie uczestniczących w nim artystów miało też na celu wymianę doświadczeń oraz sprzyjało zawieraniu ciekawych znajomości i koleżeńskiej integracji.

Do udziału w plenerze zostało zaproszonych wielu znanych artystów-profesjonalistów z całej Polski. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli fotograficy: Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Lucyna Jaźwińska, Witold Krassowski, Krzysztof Miller, Daniel Mróz, Maks Skrzeczkowski, Józef Wolny, a także malarze i graficy: Paweł Cabanowski, Paulina Czajor, Paweł Frąckiewicz, Maria Gadowska „Maka”, Andrzej Guttfeld, Maria Serwińska-Guttfeld, Anna Maria Jurewicz, Jakub Stanisław Kołodziejski, Marzena Łukaszuk i Jacek Schmidt. 

Ponadto w plenerze udział wzięli twórcy z regionu radzyńskiego: Dariusz Hankiewicz, Grażyna Hankiewicz, Jakub Jakubowski, Justyna Jakubowska, Marian Korczyk, Łukasz Leszczyński, Marek Leszczyński, Tomasz Młynarczyk i Krzysztof Sak. (Notki biograficzne uczestników)

Komisarzem pleneru była Grażyna Regulska – artysta-plastyk, prowadząca Galerię „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Za kontakty z mediami odpowiadała Dominika Leszczyńska – historyk sztuki, pracownik Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Gościny artystom-uczestnikom pleneru udzielił internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sitkowskiego.

Plener zorganizowano w ramach projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”, dofinansowanego środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.


Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=393
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:45. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1