Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Piknik historyczny w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-09-19 23:13:50

Piknik historyczny pod nazwą „Sarmackie Serdeczności, czyli w gościnie u Pana na Radzyniu” zorganizował w dniu 11 września 2011 r. powiat radzyński. Piknik otworzyli - oddając strzał z armaty - współcześni włodarze powiatu i miasta: Lucjan Kotwica, Starosta i Witold Kowalczyk, Burmistrz.

Foto: Tomasz Młynarczyk
Pojedynek o białogłowę.

Sarmackie Serdeczności” to wydarzenie turystyczno-kulturalne łączące edukację z zabawą i przeżyciem.

Na dziedzińcu pałacu Potockich obozowiska rozbili sarmaccy rycerze i kozacy-kuglarzy, a kramy rozstawili rzemieślnicy i kupcy.

Kramy
M.in. była piętnastowieczna kuźnia - pokazy kucia, oraz wyroby kowalskie, koła od wozów, zbroje, miecze i topory prezentowała „Kuźnia Piwna” z Chełma. Na stanowisku „mistrza Guttenberga” był demonstrowany druk na odtworzonej prasie drukarskiej z XV w. oraz zestawy lakowych pieczęci z herbami.
Na stoisku zielarek-wiedźm z „Doliny Zielawy” można było zaopatrzyć się w medykamenty.
Ponadto były kramy garncarzy i ceramików (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kolembrodów) oraz jubilerów i stolarzy-tokarzy.
W starociach można było przebierać na kramach Radzyńskirgo Klubu Kolekcjonera „Niedźwiadek” (i nie tylko).

Obozowisko rycerskie
Podczas pięciogodzinnych inscenizacji historycznych w wykonaniu Hufca Rycerstwa Małopolskiego „Leliwa” z Baranowa Sandomierskiego widzowie byli świadkami pokazu walk „Z Zagłobą przy stole…”, w czasie którego obejrzeli: pojedynek szlachciców o białogłowę, sąd nad czarownicą, wolną elekcję oraz liczne pojedynki szermiercze.
Były też pokazy musztry i pokazy artyleryjskie - widzowie własnoręcznie załadowywali i odpalali armatę. Liczna publiczności chętnie uczestniczyła w konkursach i zabawach, m.in.: nauce fechtunku bronią białą (pierwszy krok szermierczy- przebijanie balonów szpadą, ciecie jabłek szablą), cięciu Podbipięty – ścinanie 3 głów (kapusty) jednym cięciem miecza, turnieju zabaw plebejskich np. kołek kręciołek. Dorośli, jak i dzieci mogły przebierać się w zbroję lub wybrany kostium i uwieczniać się na zdjęciu.

Nastrój budowała muzyka barokowa świetnie wykonywana przez Zespól Muzyki Dawnej “Capella All’ Antico” z Zamościa.

Obozowisko kuglarzy
Wiele atrakcji, zwłaszcza dla młodszej publiczności, było w obozowisku kozackich kuglarzy m.in.: nauka chodzenia na szczudłach, żonglerki akcesoriami (poi, kij kuglarski, flaga kuglarska, devil stick, flower stick).

Uczestników Pikniku zaprosiliśmy także do udziału w grze terenowej - wędrówce śladami mieszkańców radzyńskiej rezydencji - przygotowanej przez Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury „Stuk-Puk”. Jej uczestnicy otrzymali certyfikaty i upominki.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się widowisko sztuki ognia i tańca odtwarzane przez radzyńskich tancerzy z grupy ognia SALDEK. Dodatkową atrakcją były płonące konstrukcje oraz misy z ogniem.

„Gościnę u Pana na Radzyniu” zakończył znakomity koncert zespołu folkowego ČAČI VORBA - polsko-ukraińskiej grupy specjalizującej się w żywiołowej mieszance muzyki cygańskiej, karpackiej oraz bałkańskiej.

Podczas pikniku zostało zaprezentowane stoisko promocyjne „Radzyńskiej Krainy Serdeczności”, na którym można było zaopatrzyć się w foldery promocyjne, książki, wypożyczyć przewodnik audio i ze słuchawkami na uszach odbyć pieszą wycieczkę po Radzyniu.

Publiczność miała możliwość obejrzenia wystawy poplenerowej „Serdeczne Inspiracje - Radzyń Podlaski 2011” w Galerii „Oranżeria”, zwiedzenia Izby Pamięci Karola Lipińskiego oraz odrestaurowanej kaplicy pw. Aniołów Stróżów. Dużym powodzeniem cieszyły się także wystawy zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego: w Galerii „Trzy Okna”, Radzyńskiej Izbie Regionalnej, bibliotekach – miejskiej i pedagogicznej.

Gospodarzami Pikniku byli: Anna Michalak, włościanka z Branicy i Daniel Grochowski, szlachcic z Zabiela.

W „gościnie u Pana na Radzyniu” uczestniczyło łącznie ok. 5000 gości z miasta, powiatu radzyńskiego oraz powiatów sąsiednich.

Zobacz fotoreportaż: Sarmackie Serdeczności - foto: Tomasz Młynarczyk lub na stronach patronów medialnych: iledzisiaj.pl i podlasie24.pl

Warsztaty fotograficzne „Fotografia czy malarstwo” odbyły się 10.09.2011 r. Poprowadził je Maks Skrzeczkowski - podróżnik, fotograf, wykładowca fotografii plenerowej w Podyplomowym Studium Fotografii Kazimierzu Dolnym (UMCS). Ponad 30 miłośników fotografii z Lublina, Radzynia i okolicznych miejscowości wysłuchało dwóch wykładów, zmierzyło się z zadaniami fotograficznymi podczas dwóch plenerów i było obserwatorami powstawaniu obrazu fotograficznego we wnętrzu największego aparatu w Polsce - pałacowej Camera Obscura.

Patronat medialny nad piknikiem sprawowali: Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik „Słowo Podlasia”, Tygodnik „Opinie”, Tygodnik „Wspólnota”, iledzisiaj.pl, Magazyn Społeczno-Kulturalny „Grot” .

Imprezy zorganizował Powiat Radzyński w partnerstwie z Miastem Radzyń Podlaski w ramach promocji turystycznej marki powiatu radzyńskiego „Radzyńskiej Krainy Serdeczności” oraz promocji projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”, który dofinansowywany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=396
Wydrukowano dnia:  12-12-2017r. o godzinie: 07:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1