Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Kulinaria południowego Podlasia
Wiadomość dodał: Administrator, 2011-11-16 12:56:21

Na Ogólnopolską Sesję Naukową zapraszają w dniu 3.12.2011 r. do Woli Osowińskiej (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Osowińskiej, ul. Wesoła 29), Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej.

Celem kolejnego, szóstego już spotkania z kulturą tradycyjną południowego Podlasia jest rekonesans przedstawiający refleksje nad tradycjami kulinarnymi tego subregionu. A jest on bogaty w istotne, a zapoznane wartości kulturowe, co przedstawialiśmy na poprzednich, mających już swoją tradycję i stałe grono odbiorców, spotkaniach: „Kultura tradycyjna południowego Podlasia” i „Podlaskie obrzędy rodzinne”, „Podlaskie obrzędy doroczne”, „Wiedza i wierzenia w kulturze ludowej południowego Podlasia” oraz „Religijność południowego Podlasia. Istota i formy kultu”. Wybór efektów poprzednich sesji przedstawiamy w serii wydawniczej „Tam na Podlasiu”, w której do tej pory ukazały się:

Zaprezentowane podczas tegorocznej sesji referaty będą próbą rekonstrukcji znaczeń symbolicznych i funkcji praktycznych tradycyjnych pokarmów południowopodlaskich, zarówno świątecznych, jak i codziennych, tak w kontekście regionalnym, jak i ogólnopolskim.

Prezentowane referaty są w znacznej części oparte na badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (Zakład Kultury Polskiej) w ramach obozów naukowych organizowanych w gminie Borki.

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego subregionu i dlatego do udziału w niej zapraszamy nauczycieli, członków towarzystw regionalnych, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych kulturą swojej Małej Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że wyniki konferencji będą mogły być wykorzystane w działalności kulturalnej i dydaktyczno-oświatowej szkół, szczególnie na takich przedmiotach jak: język polski, historia, wiedza o kulturze i ścieżki regionalne.

Organizatorzy planują też wydanie kolejnej publikacji prezentującej referaty i materiały dotyczące południowopodlaskich kulinariów.

Program sesji:

Imprezy towarzyszące: promocja publikacji „Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność” pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2011.

Sesja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego i Powiatu Radzyńskiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w sesji do dn. 28.11.2011r. (tel. 0-81 85 74 195).

Organizatorzy:
Prof. dr hab. Jan Adamowski, Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS
Andrzej Kosek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=404
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 22:58. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1