Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-01-12 14:52:39

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 12.01.2012 r. podjął uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zarząd powołał równiez komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego: Uchwała nr 4/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 roku

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać  do dnia 3 lutego 2012 r. do godziny 15:00.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=411
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:09. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1