Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r.
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-02-17 13:21:28

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację w 2012 r. 33 zadań pożytku publicznego z zakresu sportu, turystyki i kultury na łączną kwotę 130 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w 16 lutego 2012 r.:

  1. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania sportu w 2012 r.
    - Załącznik do uchwały nr 9/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r.  (plik .pdf),
  2. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2012 r.
    - Załącznik do uchwały nr 10/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),
  3. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r.
    - Załącznik do uchwały nr 11/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),

 

Warunkiem podpisania umowy na realizację zadania jest dostarczenie przez oferenta do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (pokój nr 10),do dnia 24.02.2012 r. następujących dokumentów - załączników do umowy:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=419
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 22:59. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1