Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Projekt z zakresu turystyki jest już w ostatniej fazie
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-03-06 09:25:22

Końcem ub. roku zakończyła się merytoryczna i finansowa realizacja projektu pn. Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru.
Został złożony końcowy wniosek o płatność, a Urząd Marszałkowski wyznaczył termin kontroli jego realizacji.

Projekt "Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru" realizowano w okresie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2011 r. Był on dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.

Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu wyniosła 592 743,22 PLN, wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 70% (412 358,25 PLN), a wkład własny Lidera (Powiatu Radzyńskiego) i Partnera projektu (Miasta Radzyń Podlaski) – łącznie 176 724,97 PLN. Oszczędności w stosunku do pierwotnej umowy wyniosły 41 026,76 PLN.

W ramach projektu powstał punkt informacji turystyczno-kulturowej mieszczący się w pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy oraz infokiosk wraz z oprogramowaniem.

Ponadto:

Okres trwałości projektu wynosi pięć lat.

Oprac. Dominika Leszczyńska

 

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=421
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:38. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1