Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

II otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-04-17 10:37:23

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 16.04.2012 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu - Uchwała Nr 31/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu -(plik .pdf)

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać do dnia 11.05.2012r. do godziny 15:00.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=428
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 12:27. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1