Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

II otwarty konkurs ofert rozstrzygniety
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-05-31 12:48:41

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 r. 2. dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim udzielił dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 41/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Czytaj uchwałę   »

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=431
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:19. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1