Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarcie pływalni "Aqua Miś" w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-09-13 11:06:36

Uroczyste otwarcie pływalni "Aqua Miś" w Radzyniu Podlaskim odbyło się w poniedziałek 10 września 2012 r.

Foto: Piotr Matysiak
Wstęgę przecinają, od lewej: Burmistrz Witold Kowalczyk, Wicemarszałek Sławomir Sosnowski, Wiceminister Marceli Niezgoda, Marysia Szram, Minister Joanna Mucha, Poseł Stanisław Żmijan, Wiceminister Tadeusz Sławecki, Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, właściciel F.H.U. FEWATERM - generalny wykonawca obiektu - Waldemar Czuba i Starosta Radzyński Lucjan Kotwica.

W wydarzeniu tym uczestniczyli między innymi: Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP,  ministrowie oraz władze samorządowe Województwa Lubelskiego: Joanna Mucha - Minister Sportu i Turystyki, Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Sławomir Sosnowski i Krzysztof Grabczuk– Wicemarszałkowie Województwa Lubelskiego, Jacek Sobczak i Tomasz Pękalski - Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego,
Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty. Na uroczystości nie zabrakło również generalnego wykonawcy w osobie Waldemara Czuby.
 
Gości przywitali Starosta Radzyński Lucjan Kotwica i Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Witold Kowalczyk.

Po powitaniu i uroczystym przecięciu wstęgi przez wymienionych gości, gospodarzy i uczennicę Marysię Szram, pływalnia została poświęcona przez księży radzyńskich parafii: ks. Prałata Romana Wiszniewskiego - Dziekana Radzyńskiego, ks. Andrzeja Kieliszka -  Proboszcza Parafii Świętej Trójcy oraz ks. Prałata Henryka Hołoweńkę.

Kryta Pływalnia „AQUA – MIŚ”:
Lokalizacja: Radzyń Podlaski, ul. Sikorskiego 15 a
Projekt pn. „Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁY-WALNIA" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-belskiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 12 167 626,97 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 9 734 101,57 zł.
Beneficjent/lider projektu: Miasto Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu: Powiat Ra-dzyński, Gmina Czemierniki, Gmina Radzyń Podlaski
Charakterystyka obiektu:
Kryta pływalnia, która została zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj", przylega bezpośrednio do istniejącej hali sportowo-widowiskowej.
W zakres pływalni krytej wchodzą:

Budynek pływalni został wykonany w sposób zapewniający maksymalną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
W jego otoczeniu wydzielony jest teren zielony do opalania się oraz parking na 30 aut osobowych i 2 autokary.

W latach 2002 - 2012 na terenie Powiatu Radzyńskiego powstało (lub zostało zmodernizowanych) 40 nowych obiektów sportowych
i rekreacyjnych.

Więcej o bazie sportowej dowiesz się z publikacji wydanej przez Powiat Radzyński pt. "Baza sportowa na terenie Powiatu Radzyńskiego.Stan na 31.08.2012 r."

Zobacz fotoreportaż z otwarcia pływalni. 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=442
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:41. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1