Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady LGD "Zapiecek"
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-10-17 14:10:30

Kierownik Biura LGD "Zapiecek" informuje, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" odbędzie się w dn. 26 października 2012 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych
  przez LGD.
 7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do dofinansowania bądź jej odrzuceniu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”, Jakub Sozoniuk

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=452
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1