Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs ofert - realizacja w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu
Wiadomość dodał: Administrator, 2012-12-19 14:47:28

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 96/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 19 grudnia 2012 roku

Czytaj treść uchwały i załącznika do niej (plik pdf)

Na realizację zadań wybranych w ramach tego  konkursu, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim przeznacza środki finansowe w wysokości 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Pobierz formularz oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego.
Jest on określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=460
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:43. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1