Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wynik konkursu ofert w zakresie upowszechniania sportu w 2013 r.
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-01-25 12:29:27

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu oraz udzielił dotacji.

Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania sportu w 2013 r. zawiera załącznik do uchwały Nr 2/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

Czytaj treść ww. uchwały i załącznika do niej.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=467
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:27. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1