Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

"200 LAT POWIATU RADZYŃSKIEGO 1810-2010"
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-02-04 10:15:24

Książka pt. "200 LAT POWIATU RADZYŃSKIEGO 1810-2010. Materiały z sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim wraz z kalendarium dziejów powiatu radzyńskiego" została wydana przez Powiat Radzyński w grudniu 2012 r.

Foto: 
Okładka książki 200 LAT POWIATU RADZYŃSKIEGO 1810-2010. Materiały z sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim wraz z kalendarium dziejów powiatu radzyńskiego Radzyń Podlaski 2012.
Redakcja merytoryczna: Szczepan Kalinowski, redakcja techniczna: Bogdan Sozoniuk.
ISBN: 978-83-932690-4-4
Objętość: 96 stron
Nakład: 500 egz.
Wydawca: Powiat Radzyński, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

Na jej zawartość składają się referaty wygłoszone podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji jubileuszu 200 lat Powiatu Radzyńskiego, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2010 r.:

Przedmową książkę opatrzył Lucjan Kotwica, Starosta Radzyński.

Autorem wstępu – Jubileusz 200-lecia powiatu radzyńskiego (relacja z przebiegu uroczystej sesji rady powiatu) oraz rozdziału I - Symbole powiatu radzyńskiego, jest Bogdan Sozoniuk, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Książka zawiera również obszerne "Kalendarium dziejów powiatu radzyńskiego" oraz Bibliografię autorstwa - dr Szczepana Kalinowskiego.

Materiał graficzny stanowi 56 ilustracji i 7 map ze zbiorów: Archiwum Wojskowego w Wiedniu, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Szczepana Kalinowskiego, Marka Maleszyka, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, Muzeum Narodowego w Krakowie, OSP w Branicy Radzyńskiej-Kolonia, Radzyńskiego Stowarzyszenia dla Kultury „Stuk-Puk”, Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Mirosława Walickiego, Andrzeja Zaremby.
Za użyczenie ilustracji do publikacji wydawca serdecznie dziękuje.

 Książka będzie dostęna w bibliotekach publicznych na terenie powiatu radzyńskiego.

W 2012 powiat radzyński wydał także publikacją pt. "Baza sportowa na terenie Powiatu Radzyńskiego. Stan na 31.08.2012 r.".

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=469
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:20. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1