Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury oraz turystyki
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-02-07 14:41:58

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

Czytaj treść uchwał i załącznikóww do nich:

Pobierz formularz oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego.
Jest on określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=470
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:00. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1