Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i kultury został rozstrzygniety
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-03-20 14:24:23

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz udzielił dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury oraz krajoznawstwa i turystyki w 2013 r.

Dokonany przez Zarządu Powiatu wybór ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury oraz krajoznawstwa i turystyki i udzielonych kwot dotacji określają załączniki:

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=475
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:41. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1