Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady LGD Zapiecek
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-05-16 09:00:59

Biuro LGD „Zapiecek” informuje, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się 22 maja 2013 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
  7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do dofinansowania bądź jej odrzuceniu.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.


Kierownik biura LGD „Zapiecek” Jakub Sozoniuk

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=488
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:31. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1