Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-05-31 11:50:11

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór na Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla początkujących i plener fotograficzny "Przystanek Tyśmienica". Termin: 14-16 czerwca 2013 r.

Foto: 
Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla początkujących i plener fotograficzny Przystanek Tyśmienica.

Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla początkujących i plener fotograficzny "Przystanek Tyśmienica" będą okazją do doskonalenia przez uczestników umiejętności fotografowania przyrody i do wykonania pięknych zdjęć oraz poznania przyrody (a zwłaszcza bogatej awifauny) doliny rzeki Tyśmienicy i Bystrzycy. Będą też okazją do poznania uroków Radzyńskiej Krainy Serdeczności.

Liczba uczestników: 12 osób.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 11 czerwca 2013 r.
Adres: poczta e-mail: turystyka@pra.pl

Szczegóły dotyczące warsztatów określa REGULAMIN i Program Warsztatów Fotografii Przyrodniczej "Przystanek Tyśmienica" dostępny na stronie krainaserdecznosci.pl.

Uwaga: zgłoszenie się do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu warsztatów w całości.

Baza warsztatów: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego 1b.
Istnieje możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia w internacie SOS-W: koszt jednego noclegu (bez pościeli) – 17 zł, z pościelą - 22 zł od osoby (pierwszy nocleg, następne po 17 zł). Wyżywienie: śniadanie – 10 zł , kolacja - 8 zł; obiadokolacja – 18 zł. Zapotrzebowanie należy uwzględnić w zgłoszeniu. Opłaty będą uiszczane na miejscu w kasie Ośrodka.

Miejsca pleneru: Dolina Tyśmienicy i Bystrzycy (obszar Natura 2000).
Dolina Tyśmienicy to jedna z ważniejszych ostoi ptasich w Polsce. Dzięki swym wyróżniającym się w skali Europy walorom ornitologicznym została włączona (wraz ze swoim dopływem - Bystrzycą) do międzynarodowych programów ochrony przyrody: ECONET-PL, CORINE i NATURA 2000 o nazwie „Dolina Tyśmienicy” (kod obszaru – PLB 060004).
Na podmokłych łąkach i zaroślach licznie występują tu ptaki brodzące: kuliki, rydzyki oraz bekasy, kaczki czy rybitwy. Żyją tutaj również bąk i bączek. Najbardziej w oczy rzuca się hałaśliwy rycyk. Napotkamy także rzadkie ptaki: dubelt, ortolon, batalion, jarzębatka oraz popularne gatunki jak choćby pustułka, rybitwa białoskrzydła, błotniak popielaty i błotniak stawowy, świstun, krakwa, cyranka, płaskonos, gągoł, krwawodziób, rybołów, łabędź niemy.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=491
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1