Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-06-21 08:15:54

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 40/13.

Rodzaje wspieranych zadań:
Upowszechnianie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji wpisujących się w ,,Strategię rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020” w tym: zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalnym pn: "Kształtowanie kultury muzycznej mieszkańców powiatu radzyńskiego oraz propagowanie dorobku muzycznego Karola Lipińskiego”.

Termin składania ofert upływa 12.07.2013 r. o godzinie 15:00.

Oferta wypełniona pismem komputerowym, powinna być umieszczona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS-KULTURA II-2013” i złożona w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, bądź przesłana za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.

Czytaj zasady i tryb konkursu: Uchwała Nr 40/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wraz z załącznikiem do uchwały.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=493
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 10:18. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1