Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 roku w zakresie upowszechniania kultury rozstrzygnięty
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-07-19 12:39:01

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2013 roku dokonał wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i udzielił dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Oto treść Uchwały Nr 46/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i załącznika do niej.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=500
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:04. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1