Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"
Wiadomość dodał: Administrator, 2013-10-01 21:57:23

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 10 października 2013r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu
Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naboru prowadzonego
  przez LGD.
 7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do dofinansowania bądź ich odrzuceniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji w zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”
Jakub Sozoniuk

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=507
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:04. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1