Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Szkoły Powiatu Radzyńskiego promują zdrowie
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-01-15 08:19:06

W dniu 10 stycznia 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się spotkanie dotyczące zasad tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy kilkunastu szkół z powiatu.

Foto: 
Spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim w sprawie zasad tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.

Na zaproszenie koordynatora powiatowego Pani Jolanty Purgał w spotkaniu wzięły udział m.in. Pani Anna Michalak Inspektor ds. Oświaty w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Panie Jolanta Kozak i Anna Kowalska przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim.

Zachęcamy do współpracy pozostałe szkoły/placówki, które jeszcze nie zgłosiły swojego udziału w działaniach zmierzających do uzyskania powiatowego i wojewódzkiego certyfikatu.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorem powiatowym Panią Jolantą Purgał – tel. 666103673; e-meil : jolanta_purgal@op.pl.

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, MEN wytycza priorytety do działań. Obecnym rok szkolny 2013-2014 jest Rokiem Szkoły w Ruchu.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=525
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:01. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1