Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady LGD Zapiecek
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-01-16 07:51:56

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 23 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”
Jakub Sozoniuk

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=526
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1